Tag archieven: gesprek

Een goed gesprek

Goed gesprek bij zeilboot.

Communiceren is erg belangrijk in het leven. Om elkaar te begrijpen, te leren, je interesse of medeleven te tonen, spullen te (ver)kopen of bijvoorbeeld te genieten van een goed verhaal. Lezen, schrijven, praten, luisteren, we doen het allemaal. Maar wanneer heb je nou een goed gesprek? Doe je dat door als eerste begrip voor je eigen standpunt te zoeken? Door ondertussen met andere dingen bezig te zijn en/of je antwoord al klaar te hebben voordat je écht goed geluisterd hebt naar wat de ander zegt? Stephen Covey, bekend van zijn boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, zei hierover: “Most of us don’t listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply” (De meeste mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen, maar met de intentie om een antwoord/reactie te geven).

“Most of us don’t listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply”

Stephen Covey

Spreken en luisteren

Centraal in een goed gesprek staat je interesse in de ander. Er is een balans tussen spreken en luisteren. Dit is wat Covey bedoelt met de 5e eigenschap: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Het gaat dan om empathische communicatie. En dat kost moeite; het is veel gemakkelijker om je eigen standpunt naar voren te brengen dan je open te stellen voor het standpunt van een ander. Maar als je altijd meteen met je oordeel klaar staat zul je iets nooit helemaal begrijpen en kan je zelfs niets leren. Het gaat er niet om dat je het eens bent met wat de ander zegt, maar dat je de ander op verstandelijk en emotioneel vlak begrijpt. Wat gebeurt er dan? Covey: “When you really listen to another person from their point of view and reflect back to them that understanding, its like giving them emotional oxygen.” (Als je echt luistert naar de ander vanuit hun beleving en als je dat begrip kunt teruggeven, geef je ze emotioneel zuurstof). Als je empathisch luistert zal de ander merken dat je rekening wilt houden met de ander. Je geeft mensen ruimte om er (ook) te zijn. Hierdoor ontwikkel je waardering voor elkaar en hierdoor kun je effectiever communiceren en samenwerken.

Kijktip: 10 ways to have a better conversation (TED talk van Celeste Headlee)