Het vlindereffect

Kort gezegd is het effect van fladderen met je vleugels groot. Elke daad doet er toe en kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Een kleine vlinder kan je vergelijken met een kleine gebeurtenis. Zelfs iets kleins kan allerlei verschillende (grote) gevolgen hebben. Hierover gaat het vlindereffect.

Atalanta vlinder op vlinderstruik met witte bloemen.

Foto: Atalanta vlinder op vlinderstruik.

De vlinder die een orkaan veroorzaakt

Door rond te fladderen zou een vlinder uiteindelijk een tornado kunnen veroorzaken of juist voorkomen. Deze bewering is een populaire metafoor die bij Edward Lorenz, een bekende Amerikaanse wiskundige en meteoroloog, vandaan komt. Dit zogenaamde vlindereffect is onderdeel van de chaostheorie en het beschrijft dat een kleine verandering van een systeem in de ene staat kan resulteren in grote wijzigingen in een latere staat. De chaostheorie stelt bovendien dat de gevolgen van veranderingen onvoorspelbaar zijn… Deze theorie gaat kortom in tegen veel wetenschappelijke ideeën die suggereren dat alles te voorspellen is. Maar kijk alleen maar naar de weersvoorspelling. Die klopt echt niet altijd! Met name betrouwbare voorspellingen voor de langere termijn zullen nooit te maken zijn.

Het vlindereffect: hoopgevend effect

Het vlindereffect biedt hoop. Elke actie die we ondernemen kan een positief effect op de wereld hebben. Dit geldt voor alles wat je doet en zegt. Je bent misschien maar een klein onderdeel in het grote geheel. Toch is het mogelijk dat iets kleins een grote verandering teweeg brengt. Als jij je vleugels uitslaat veroorzaak je wellicht een wervelwind aan mooie dingen. Jouw leven en jouw beslissingen zijn belangrijk. Kies je woorden en daden wijs.